Coronavirus

In lijn met de op 15 december j.l. afgekondigde lockdown worden er tenminste tot en met 28 februari geen fysieke diensten meer gegeven in De Waalse Kerk. Wel kunt u onze livestream volgen verderop op deze pagina.

Verdere informatie omtrent het coronavirus en de Waalse Kerk vindt u op deze pagina.

 

Suivant les mesures corona prises le 15 décembre dernier, il n'y aura pas de cultes dans notre église au moins jusqu'au 28 février. Vous pouvez suivre nos cultes en direct via la vidéo Youtube dans cette page. 

Pour plus d'informations à propos le Coronavirus et l'Eglise Wallonne, consultez cette page.

De Waalse Kerk Amsterdam
Kerkgemeente

De Waalse Kerk te Amsterdam stamt uit 1409. Oorspronkelijk was het gebouw de kapel van het Paulusbroederklooster. Na de Alteratie van 1578 werd de kerk overgedragen aan de Franstalige protestantse vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden en is sindsdien een protestantse kerk.

 

De Waalse Kerk van Amsterdam is onderdeel van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) en werkt nauw samen met de Waalse Kerk te Haarlem.


Kerkdienst op zondag

Iedere zondagochtend om 11.00 uur is er een kerkdienst in de Waalse Kerk in Amsterdam. De dienst is meestal in het Frans, maar soms ook tweetalig (Frans / Nederlands).

Culte : tous les dimanches à 11.00 heures.

 

Cultes en février | Diensten in februari

Vanwege de lockdown zijn alle diensten van De Waalse Kerk tenminste tot en met 28 februari geannuleerd. Wel kunt u een livestream van de dienst volgen in de video hieronder.

En raison des nouvelles mesures gouvernementales par rapport au Coronavirus, tous les cultes de l'Église Wallonne jusqu'au 28 février sont supprimés. Vous pouvez suivre les cultes en direct via la vidéo si-dessous.

Livestream dienst (via Twitch) 
Klik op fullscreen rechtsonder in de video om de dienst op volledig scherm te bekijken

Predikant / pasteur

Pasteur Henk Spoelstra

T: 06 28354657

E: hspoelstra@hetnet.nl

 

Over onze predikant:

 

Henk Spoelstra groeide op in het zuiden van het land als domineeskind en studeerde zelf theologie aan de VU in Amsterdam. Daar werd hij ook predikant, in Slotervaart.  Na vijf jaar verruilde hij Amsterdam voor Parijs, waar hij predikant werd van de Nederlandse Gemeente aldaar. Dit waren boeiende jaren onder Nederlanders in Parijs en de wijde omgeving.

Na terugkeer in Nederland ontstonden er al snel contacten met de Waalse Kerken en met name met de Waalse Gemeentes van Arnhem, Zwolle en Groningen. Die contacten resulteerden in een detachering in deze gemeentes vanuit de Protestantse gemeente Oosterbeek en later Oss waar hij predikant was.

In 2018 werden de Waalse kerken van Amsterdam en Haarlem vacant. Dit was voor Henk Spoelstra een reden om de overstap naar ‘helemaal Waals’ te maken: kleine gemeentes met een groot verleden als vluchtelingenkerk, al heel lang onderdeel van de Nederlands Hervormde kerk en nu van de PKN.

 

Het orgel

In het jaar 1680 leverde de Gentse orgelmaker Nicolaas Langlez de Waalse Kerk haar eerste orgel. Hiervan zijn de kas (met datum 1680) en een aantal registers bewaard gebleven. Het orgel voldeed blijkbaar niet, want in de daaropvolgende jaren werd er veel aan gesleuteld. Uiteindelijk kreeg Christian Müller, die het orgel vanaf 1722 in onderhoud had, in 1733 de opdracht een geheel nieuw orgel te maken, dat al in 1734 werd opgeleverd. Müller vernieuwde de windladen, het mechaniek, de klavieren en de windvoorziening. Het orgel kreeg een zelfstandig pedaal, waarvoor Müller een nieuwe kas bouwde achter het hoofdwerk, bovenop het balgenhuis. Om het pedaalwerk voldoende 'uitspraak' te geven maakte hij een luik in de zoldering van de kas, dat met een touw te bedienen was. Bij de restauratie van 1965 werd dit mechaniek in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

 

Door de eeuwen heen heeft het orgel verschillende reparaties en aanpassingen ondergaan. In 1960 besloot men tot een grootschalige restauratie die het instrument zo veel mogelijk in de staat zou moeten brengen waarin Müller het in 1734 had opgeleverd. Die restauratie werd uitgevoerd door de firma Ahrend & Brunzema, en werd voltooid in 1965. In 1993 volgde een nieuwe restauratie door Henk van Eeken. In 2010-2011 heeft de Firma Flentrop een deelrestauratie uitgevoerd.

 

 

 

Gerben Gritter 

Foto: David Boot

Organist: Gerben Gritter

Sinds april 2016 is Gerben Gritter organiste titulaire van de Waalse Kerk van Amsterdsm. Hij is opvolger van Jacques van Oortmerssen en Gustav Leonardt. Gerben is als docent verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam waar hij de vakken barokcontrapunt, harmonie, analyse en solfège en orgelbouw doceert.

Gerben studeerde Orgel, Theorie der Muziek en Kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam, en Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Aan beide instituten studeerde hij cum laude af. Hij promoveerde in 2014 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift getiteld Christian Müller – Orgelmaker in Amsterdam.

 

Gerben Gritter behoort tot de prijswinnaars van meerdere internationale orgelconcoursen en geeft concerten in binnen- en buitenland. Ook geeft hij regelmatig lezingen en verzorgt workshops en masterclasses op het gebied van de uitvoeringspraktijk voor orgelstudenten van diverse Europese conservatoria.

 

Zie ook Geschiedenis voor meer informatie over de geschiedenis van de kerk en de archieven van de Waalse Bibliotheek.

Kerkbestuur

Het bestuur van de Waalse kerk is als volgt samengesteld:

 

Henk Spoelstra, predikant

Willem van Bennekom, 'modérateur' en dagvoorzitter

Emmanuel Coulibaly, voorzitter en ouderling

Didier Rwema, ouderling en kerkrentmeester

Matthias Smalbrugge, kerkrentmeester

Richard van der Brug, diaken en voorzitter van de Diaconie

Sylvie Mastenbroek, diaken

August den Hollander, diaken

Martin Stubbe, diaken

 

 

 

Koor

Het koor van De Waalse Kerk o.l.v. Elly Veldhuizen repeteert iedere maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Het (Franstalige) repertoire bestaat uit geestelijke werken van componisten uit de 16de eeuw als Bourgeois, Goudimel, Le Jeune, Caulery en Janequin, maar ook Sweelinck, Schütz, Bach, Kodaly, Distler, Duruflé en Martin. Ter afwisseling worden er ook ‘wereldse’ liederen gezongen. Wie interesse heeft om mee te zingen kan contact opnemen met de dirigente via de telefoon: 030-65761008 of 06-58949237, of per mail via wolf.veldhuizen@casema.nl

 

NB: IVM DE CORONACRISIS ZIJN DE REPETITIES TOT NADER BERICHT GECANCELLED.

 

 

 

 

 

 

 

Waalse Kerken in Nederland 

Amsterdam
Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam
Koster/beheerder: Nienke Meuleman
Tel.: 020-6232074
Kerkdiensten: iedere zondag om 11.00 uur.
Predikant: H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, tel. 036 5250258

hspoelstra@hetnet.nl

 

Arnhem
Gasthuisstraat1 6811 DZ Arnhem
Kerkdiensten: vierde zondag van de maand om 17.00 uur
Inl.: M.C.L.F. de Jonge, tel 0318-637307
Predikant: J. Röselaers
www.waalsekerkarnhem.nl

 

Breda
Catharinastraat 83bis, 4811 XG Breda
Kerkdiensten: tweede en vierde zondag van de maand, 11.00 uur
Inl.: Mme Eva Crochet, tel 076-5419683
Predikant: M. R.L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 3312 AC Dordrecht, tel. 078-6932595
www.waalsekerkbreda.nl

 

Delft
Oude Delft 179-181, 2611 HB Delft
Kerkdiensten: geen diensten meer.

www.eglisewallonnedelft.nl

 

Dordrecht
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, 3311 NR Dordrecht
Kerkdiensten: om de veertien dagen om 10.30 uur.
Inl.: Mr. J. Uitterlinde, Achterom 88, 3311 KC Dordrecht, tel 0786319399
Predikant: R.L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 3312 AC Dordrecht, tel. 078-6932595

 

's Gravenhage
Noordeinde 25, 2514 GB 's Gravenhage
tel. 070-3657586
Kerkdiensten: iedere zondag om 10.30 uur.
Predikant: M. H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg, tel. 06 44948059

 

Groningen
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, Groningen
Kerkdiensten: om de veertien dagen om 10.30 uur.
Secretariaat: Mme V. Venema-Renard, tel. 0594-505488
predikant: vacant
www.waalsekerkgroningen.nl

 

Haarlem
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
tel. 023-5320127
Kerkdiensten: om de veertien dagen om 10.30 uur.
Koster: Cees Varkevisser, tel 0650599947
Predikant H. Spoelstra Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, tel. 036 5250258

www.waalsekerkhaarlem.nl

Leiden
Breestraat 64, 2311 CS Leiden
tel. 071-5134139
Kerkdiensten: iedere zondag om 10.30 uur
Predikant: vacant
Waalse Kerk Leiden
 

Maastricht
Pieterstraat 6, 6211 JN Maastricht
Kerkdiensten: maandelijks
Predikant: vacant

 

Middelburg
Simpelhuisstraat 12,  Middelburg
Kerkdiensten: om de veertien dagen om 10.45 of 16.30 uur.
Predikant: M.R.L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 3312 AC Dordrecht, tel. 078-6932595

 

Rotterdam
Pierre Baylestraat 1, 3011 BH Rotterdam
tel. 010-4139847
Kerkdiensten: om de veertien dagen om 11.00 uur
Predikant: M. Badry, tel. 015-2853532
www.dewaalsekerkrotterdam.nl

 

Utrecht
Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht
tel. 030-2311485
Kerkdiensten: iedere zondag om 10.30 uur
Predikant: M. Badry, tel. 015-2853532
www.pieterskerk-utrecht.nl

 

Zwolle
Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle
Kerkdiensten: om de veertien dagen om 10.30 uur.
Inl.: M.J. Frouws, Beelstraat 26, 8015 BE Zwolle, tel 038 4655453
Predikant:  J. Röselaers
www.waalsekerkzwolle.nl

 

De Waalse Kerken zijn onderdeel van de Protestantse Kerken in Nederland. Een overzicht van alle Waalse Kerken in Nederland vindt u tevens op: Eglises Wallonnes aux Pays-Bas.