De Waalse Kerk Amsterdam
Kerkgemeente

De Waalse Kerk te Amsterdam stamt uit 1409. Oorspronkelijk was het gebouw de kapel van het Paulusbroederklooster. Na de Alteratie van 1578 werd de kerk overgedragen aan de Franstalige protestantse vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden en is sindsdien een protestantse kerk.

 

De Waalse Kerk van Amsterdam is onderdeel van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) en werkt nauw samen met de Waalse Kerk te Haarlem.


Kerkdienst op zondag

 

Iedere zondagochtend om 11.00 uur is er een kerkdienst in de Waalse Kerk in Amsterdam. De dienst is nog altijd in het Frans.

 

Culte: tous les dimanches à 11.00 heures.

 

 

Cultes en décembre 2018:

 

 1 décembre:                       Mme Joanne Vrijhof

 

 

 8 décembre:                      Pasteur Hans Snoek

 

 

16 décembre:                     Pasteur Matthias Smalbrugge

 

 

23 décembre:                       Pasteur Henk Spoelstra
 

 

25 décembre (Noël):         Pasteur Henk Spoelstra

 

 

30 décembre:                     Pasteur Henk Spoelstra

 

 


 

 

 

 

 

Predikant / pasteur

Pasteur Henk Spoelstra

T:06 28354657

E: hspoelstra@hetnet.nl

 

 

 

 

 

Het orgel

In het jaar 1680 leverde de Gentse orgelmaker Nicolaas Langlez de Waalse Kerk haar eerste orgel. Hiervan zijn de kas (met datum 1680) en een aantal registers bewaard gebleven. Het orgel voldeed blijkbaar niet, want in de daaropvolgende jaren werd er veel aan gesleuteld. Uiteindelijk kreeg Christian Müller, die het orgel vanaf 1722 in onderhoud had, in 1733 de opdracht een geheel nieuw orgel te maken, dat al in 1734 werd opgeleverd. Müller vernieuwde de windladen, het mechaniek, de klavieren en de windvoorziening. Het orgel kreeg een zelfstandig pedaal, waarvoor Müller een nieuwe kas bouwde achter het hoofdwerk, bovenop het balgenhuis. Om het pedaalwerk voldoende 'uitspraak' te geven maakte hij een luik in de zoldering van de kas, dat met een touw te bedienen was. Bij de restauratie van 1965 werd dit mechaniek in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

 

Door de eeuwen heen heeft het orgel verschillende reparaties en aanpassingen ondergaan. In 1960 besloot men tot een grootschalige restauratie die het instrument zo veel mogelijk in de staat zou moeten brengen waarin Müller het in 1734 had opgeleverd. Die restauratie werd uitgevoerd door de firma Ahrend & Brunzema, en werd voltooid in 1965. In 1993 volgde een nieuwe restauratie door Henk van Eeken. In 2010-2011 heeft de Firma Flentrop een deelrestauratie uitgevoerd.

 

 

 

Gerben Gritter 

Foto: David Boot

Organist: Gerben Gritter

De Waalse Kerk is zeer verheugd met Gerben Gritter als organiste titulaire van de kerk. Gerben is als docent verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam en al sinds 2000 een vaste bespeler van het orgel.

 

Gerben studeerde Orgel, Theorie der Muziek en Kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam, en Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Aan beide instituten studeerde hij cum laude af. Hij promoveerde in 2014 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift getiteld Christian Müller – Orgelmaker in Amsterdam.

 

Gerben Gritter behoort tot de prijswinnaars van meerdere internationale orgelconcoursen en geeft concerten in binnen- en buitenland.

 

Zie ook Geschiedenis voor meer informatie over de geschiedenis van de kerk en de archieven van de Waalse Bibliotheek.

Kerkbestuur

Het bestuur van de Waalse kerk is als volgt samengesteld:

 

Willem van Bennekom, 'modérateur' en dagvoorzitter

Emmanuel Coulibaly, voorzitter en ouderling

Job Nel, vice voorzitter en kerkrentmeester

Hans du Corbier, scriba en diaken

Richard van der Brug, diaken en voorzitter van de Diaconie

Tiers Bakker, ouderling

Sylvie Mastenbroek, diaken

Paul van Oosten, commissie van bijstand (adjoint-kerkmeester)

August den Hollander, commissie van bijstand (adjoint-diacre )

Matthias Smalbrugge, commissie van bijstand (adjoint-kerkmeester)

 

Nienke Meuleman, waarnemend scriba

Koor

Het koor van de Waalse Kerk o.l.v. Elly Veldhuizen (Prinses Irenestraat 16, 3981 BR, Bunnik, tel. 030-6571008) repeteert iedere maandagavond van 19.15 uur tot 21.00 uur. Het (Franstalige) repertoire bestaat uit geestelijke werken van componisten uit de 16de eeuw als Bourgeois, Goudimel, Le Jeune, Caulery en Janequin, maar ook Sweelinck, Schütz, Bach, Kodaly en Martin. Ter afwisseling worden er ook ‘wereldse’ liederen gezongen. Wie interesse heeft om mee te zingen kan contact opnemen met de dirigente.

 

 

 

 

 

 

 

Waalse kerken in Nederland

Amsterdam
Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam
Koster/beheerder: Nienke Meuleman
Tel.: 020-6232074
Kerkdiensten: iedere zondag om 11.00 uur.
Predikanten: M.R. Bennahmias, Arent Janszoon Ernststraat 25, 1083 GP Amsterdam, tel. 020 3379887, richard.bennahmias@gmail.com

H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, tel. 036 5250258

hspoelstra@hetnet.nl

 

Arnhem
Gasthuisstraat1 6811 DZ Arnhem
Kerkdiensten: vierde zondag van de maand om 17.00 uur
Inl.: M.C.L.F. de Jonge, tel 0318-637307
Predikant: M.H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss, tel  0412-486928
www.waalsekerkarnhem.nl

 

Breda
Catharinastraat 83bis, 4811 XG Breda
Kerkdiensten: tweede en vierde zondag van de maand, 11.00 uur
Inl.: Mme Eva Crochet, tel 076-5419683
Predikant: M. R.L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 3312 AC Dordrecht, tel. 078-6932595
www.waalsekerkbreda.nl

 

Delft
Oude Delft 179-181, 2611 HB Delft
Kerkdiensten: geen regelmatige diensten meer.
Predikant: M.M. Badry, Alfred Nobellaan 112 3731 DX De Bilt, tel 030 2311485
www.eglisewallonnedelft.nl

 

Dordrecht
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, 3311 NR Dordrecht
Kerkdiensten: om de veertien dagen om 10.30 uur.
Inl.: Mr. J. Uitterlinde, Achterom 88, 3311 KC Dordrecht, tel 0786319399
Predikant: R.L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 3312 AC Dordrecht, tel. 078-6932595

 

's Gravenhage
Noordeinde 25, 2514 GB 's Gravenhage
tel. 070-3657586
Kerkdiensten: iedere zondag om 10.30 uur.
Predikant: M. H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg, tel. 06 44948059

 

Groningen
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, Groningen
Kerkdiensten: om de veertien dagen om 10.30 uur.
Secretariaat: Mme V. Venema-Renard, tel. 0594-505488
predikant: vacant
www.waalsekerkgroningen.nl

 

Haarlem
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
tel. 023-5320127
Kerkdiensten: om de veertien dagen om 10.30 uur.
Koster: Cees Varkevisser, tel 0650599947
Predikanten: M. R. Bennahmias, Arent Janszoon Ernststraat 25, 1083 GP Amsterdam, tel. 020 3379887

H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, tel. 036 5250258

www.waalsekerkhaarlem.nl

Leiden
Breestraat 64, 2311 CS Leiden
tel. 071-5134139
Kerkdiensten: iedere zondag om 10.30 uur
Predikant: vacant
Waalse Kerk Leiden
 

Maastricht
Pieterstraat 6, 6211 JN Maastricht
Kerkdiensten: maandelijks
Predikant: vacant

 

Middelburg
Simpelhuisstraat 12,  Middelburg
Kerkdiensten: om de veertien dagen om 10.45 of 16.30 uur.
Predikant: M.R.L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 3312 AC Dordrecht, tel. 078-6932595

 

Rotterdam
Pierre Baylestraat 1, 3011 BH Rotterdam
tel. 010-4139847
Kerkdiensten: om de veertien dagen om 11.00 uur
Predikant: M. Badry, tel. 015-2853532
www.dewaalsekerkrotterdam.nl

 

Utrecht
Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht
tel. 030-2311485
Kerkdiensten: iedere zondag om 10.30 uur
Predikant: M. Badry, tel. 015-2853532
www.pieterskerk-utrecht.nl

 

Zwolle
Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle
Kerkdiensten: om de veertien dagen om 10.30 uur.
Inl.: M.J. Frouws, Beelstraat 26, 8015 BE Zwolle, tel 038 4655453
Predikant:  vacant
www.waalsekerkzwolle.nl

 

De Waalse Kerken zijn onderdeel van de Protestantse Kerken in Nederland. Een overzicht van alle Waalse Kerken in Nederland vindt u tevens op: Eglises Wallonnes aux Pays-Bas.