Privacybeleid

De Waalse Kerk zal uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen. We zullen uw gegevens niet aan derden verkopen en uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer dit noodzakelijk is. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens uw privacy aangaan en wij nemen uw privacy serieus. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Waalse Kerk niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en organisaties, zoals de platforms Google formulieren, Klassiekemuziek.nl of Ticketkantoor. Klik hier voor het privacy beleid van Google formulieren, Klassiekemuziek.nl of van Ticketkantoor.

Voor wie is dit privacy beleid bedoeld?

  • Zakelijke contacten (voor de organisatie van evenementen/concerten/voorstellingen, verhuur van ruimtes binnen De Waalse Kerk of het boeken van cursussen voor werknemers);
  • Websitebezoekers van www.dewaalsekerk.nl en nieuwsbriefontvangers;
  • Sollicitanten;
  • Bezoekers van concerten of voorstellingen en
  • Cursisten van de Franse en Nederlandse cursussen.

Hoe ontvangt of verzamelt De Waalse Kerk persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren. We ontvangen persoonsgegevens voor het aanbieden en uitvoeren van onze verhuur- en muziek activiteiten en het organiseren van de lessen voor de Frans/Nederlandse taalschool. Ook ontvangen wij uw gegevens wanneer u zelf contact met ons opneemt. Bovendien kunnen persoonsgegevens verzameld worden wanneer u onze website bezoekt, u zich inschrijft voor een evenement of zich abonneert op onze nieuwsbrief. Ook kunnen wij wanneer u via Klassieke muziek, Ticketkantoor of een andere externe organisatie een ticket dan wel cursus heeft aangeschaft die bij De Waalse Kerk zal plaatsvinden via deze organisaties uw gegevens opvragen, mocht dat nodig zijn om contact met u op te nemen.

Met welk doel verwerkt De Waalse Kerk persoonsgegevens?

De Waalse Kerk gebruikt de persoonsgegevens voor:

  • de organisatie van: een concert of voorstelling, een van onze Frans/Nederlandse cursussen of de verhuur van een van de ruimtes van De Waalse Kerk (de juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de uitvoering van de met u te sluiten of gesloten overeenkomst of ons gerechtvaardigde belang om relaties te onderhouden teneinde onze diensten, producten en communicatie te verbeteren);
  • het versturen van nieuwsbrieven om u gericht te kunnen informeren over activiteiten in De Waalse Kerk, interessante aanbiedingen en producten of diensten (de juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw toestemming);
  • het analyseren van uw gegevens op onze website en externe websites zoals social media platforms (de juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegeven is ons gerechtvaardigd belang om de website goed te laten functioneren en om gegevens te verzamelen waarmee we de website kunnen verbeteren);
  • de sollicitatieprocedure (de juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang om geschikte kandidaten voor ons team te vinden);
  • het analyseren van klantgegevens en bestelhistorie voor onze marketingafdeling (de juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegeven is ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te verbeteren en af te stemmen op de behoefte van de klant en om gegevens te verzamelen waarmee we onze muzikale programmering, het aanbod van de Franse taalschool of de verhuur activiteiten kunnen verbeteren).

Welke persoonsgegevens verwerkt De Waalse Kerk van mij?

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hieronder een overzicht van welke gegevens waarvoor worden gebruikt:

Voor het tot stand brengen van de verhuur van onze ruimtes kunt u denken aan uw naam, uw functie, uw werkplek, uw emailadres, uw bankrekeningnummer, uw btw nummer, uw telefoonnummer, uw KVK nummer, uw cateringwensen, andere bedrijfs- en contactinformatie en alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Voor de organisatie van concerten en voorstellingen gaat het om: uw naam, uw adres, welke kaarten u heeft aangeschaft, uw e-mail adres en alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wanneer u werkzaam bent bij een externe organisatie en een concert of voorstelling in De Waalse Kerk organiseert kunt u denken aan; uw naam, uw functietitel, uw emailadres en andere bedrijfs- en contactinformatie.

Voor de Franse of Nederlandse cursussen verwerken wij persoonsgegevens zoals; naam, emailadres, telefoonnummer, woonadres, leercurve, opleidingsniveau, de uitslag van taaltesten en de overige informatie die u aan ons verstrekt.

Voor wat betreft websitebezoekers en nieuwsbriefontvangers gaat het over; naam, emailadres, surfgedrag op de website en IP adres.

Voor het wervings- en selectieproces; persoonlijke gegevens zoals opgenomen in een CV, motivatiebrief, cijferlijsten, diploma’s, publicaties, informatie die is ingewonnen bij een referent en de persoonlijke gegevens die gedeeld zullen worden tijdens de sollicitatiegesprekken.

Voor wat betreft de klantgegevens en bestelhistorie gaat het om: naam, e-mailadres, woonadres.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard door De Waalse Kerk? Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.

In het geval dat u op de mailinglijst voor de nieuwsbrief staat, verwijderen we uw gegevens indien u de nieuwsbrief niet meer wens te ontvangen.

Van sollicitanten die tijdens de sollicitatieprocedure worden afgewezen worden de gegevens verwijderd binnen 14 dagen. Indien de sollicitant daarvoor toestemming heeft gegeven met het oog carrière mogelijkheden bij De Waalse Kerk in de toekomst, dan worden de gegevens pas na een periode van 12 maanden verwijderd. Komt de sollicitant bij De Waalse Kerk werken, dan worden de gegevens onderdeel van het personeelsdossier en bewaard tot maximaal twee jaar na uitdiensttreding.

Waar kan ik terecht als mijn gegevens wil; inzien, laten overdragen, verwijderen of laten aanpassen?

U heeft het recht De Waalse Kerk te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op via info@dewaalsekerk.nl. Of via ons postadres: De Waalse Kerk, Walenpleintje 157-159, 1012 JZ Amsterdam. Verder is het mogelijk om persoonsgegevens die wij van u bewaren, in bepaalde gevallen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op te vragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.

Wanneer u in dit kader contact met ons opneemt ontvangen wij graag een kopie van uw paspoort of ander bewijs van uw identiteit, waarbij de (pas)foto en het BSN zwart zijn gemaakt. Op deze manier kunnen wij uw identiteit controleren, zodra dit is gebeurd verwijderen wij deze gegevens direct. Wij reageren uiterlijk binnen vier weken na ontvangst op uw verzoek.

Heeft u opmerkingen of klachten over ons privacy beleid of wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief?

Ook wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over ons privacy beleid of het gebruik van uw persoonsgegevens of wanneer u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@dewaalsekerk.nl. Daarnaast kunt u zich altijd via een link onderaan in de nieuwsbrief afmelden.

Natuurlijk komen we er graag samen uit, maar u kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikt De Waalse Kerk cookies en zo ja, waarvoor?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door het bezoeken van websites wordt opgeslagen op uw apparaat. Cookies kunnen geraadpleegd worden via uw webserver of uw apparaat. Wij kunnen cookies op uw apparaat plaatsen als beheerder van de website, www.dewaalsekerk.nl. Sommige cookies kunnen ook op uw apparaat worden geplaatst door andere partijen, zoals partijen die cookies plaatsen om bepaalde content op onze website te tonen (bijvoorbeeld video’s). Ons privacy beleid is niet van toepassing op het gebruik van cookies door derde partijen. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw (persoons)gegevens omgaan en zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor. Voor meer informatie over hoe deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens verwijzen we naar het privacy beleid van deze derde partijen.

Op onze website kunnen de volgende functionele, analytische en tracking cookies of soortgelijke technieken worden gebruikt:

Noodzakelijk (1)
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
CookieConsent dewaalsekerk.nl
Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.
1 jaar
HTTP
Statistisch (1)
Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
NRBA_SESSION js-agent.newrelic.com
Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de gebruiker op de website. Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen.
Blijvend
HTML
Marketing (4)
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_ga dewaalsekerk.nl Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. 2 jaar HTTP
_ga kerkdienstgemist.nl Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. 2 jaar HTTP
_ga_# dewaalsekerk.nl Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. 2 jaar HTTP
_gid kerkdienstgemist.nl Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. 1 dag HTTP
Niet-geclassificeerd (2)
Van bepaalde cookies is het (nog) niet helemaal duidelijk waarvoor deze gebruikt worden en/of in welke categorie ze vallen.
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_kdgm_session kerkdienstgemist.nl Niet-geclassificeerd Sessie HTTP
de_waalse_kerk_production dewaalsekerk.nl Niet-geclassificeerd 1 dag HTTP

Met wie deelt De Waalse Kerk persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens toegankelijk maken voor werknemers van De Waalse Kerk en aan derden die diensten aan ons verlenen. Onze boekhouder ontvangt gegevens voor de afhandeling van de financiële administratie (Stout & Boele Consultancy). Voor het relatiebeheer en de financiële administratie maken wij ook gebruik van een CRM systeem (Exact). Ook voor de verzending van nieuwsbrieven delen wij gegevens met een externe partij (Sender). In een voorkomend geval delen wij gegevens met leveranciers zoals cateraars of geluidspecialisten. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker, sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit privacy beleid genoemde doelen en uitsluitend op basis van de in dit privacy beleid vermelde grondslagen.

Wij geven buiten de Europese Economische Ruimte uitsluitend persoonsgegevens door aan Google bij het gebruik van Google Ads, Google Analytics en Google formulieren. Google houdt zich aan de Privacy Shield principes, waardoor er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Welke veiligheidsmaatregelen nemen wij om persoonsgegevens te beschermen?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen die in overeenstemming met de AVG persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. De vertrouwelijkheid van persoonsgegevens wordt door ons CRM systeem gewaarborgd, de integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens zal worden gehandhaafd en wij dragen ervoor zorg dat persoonsgegevens zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Alleen daartoe bevoegde personen zullen uw persoonsgegevens raadplegen voor de in dit privacy beleid beschreven doeleinden.

Kan De Waalse Kerk dit privacy beleid wijzigen?

Ja, wij kunnen dit privacy beleid wijzigen. Natuurlijk zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via onze website.

Laatst gewijzigd: 28 maart 2024