Vacature Predikant
werktijd nader te bepalen

De Waalse gemeente Amsterdam-Haarlem bereidt zich voor op een vacature vanwege het aanstaande emeritaat van haar huidige predikant en zoekt in dat kader reeds contact met

 

een ervaren predikant (v/m/..., werktijd nader te bepalen)


De Waalse kerken zijn een oude tweetalige tak binnen de PKN waar Frans en Nederlands wordt gesproken. Vanwege die tweetaligheid zijn de Waalse kerken van oudsher op een bredere context gericht dan de louter Nederlandse.

De kerkdiensten worden, in het Frans, gehouden in de kerk aan het Walenpleintje te Amsterdam en in die aan het Begijnhof te Haarlem, beide monumentale gebouwen. Klik op de link voor verdere informatie over de Waalse kerken van Amsterdam en Haarlem.

 

Over de gemeente

De gemeente is een fusiegemeente (de fusie is bijna afgerond). De oorspronkelijke Amsterdamse gemeente telde rond 60 leden en vrienden, de Haarlemse ongeveer 25.

De kerkleden vormen een veelkleurig gezelschap: van sterk verschillende afkomst, de een meer, de ander minder Franstalig, van orthodox tot vrijzinnig, meer ouderen dan jongeren.

De gemeente wil niet alleen haar leden ‘bedienen’ maar ook midden in de wereld staan en een rol spelen in het culturele leven en, waar mogelijk, in het sociale. Zij willen naar buiten treden in kerkelijk en cultureel opzicht. De kerkgebouwen worden dan ook voor allerlei activiteiten gebruikt. Er is bovendien een culturele instelling, opgericht door de Waalse Kerk Amsterdam, het Walenpleintje. Dat richt zich op concerten, taalcentrum en debat.

 

Over de nieuwe predikant

Van de predikant wordt verwacht dat deze actief aanwezig is in de gemeente. De beheersing van de Franse taal is zodanig dat de diensten sowieso in het Frans kunnen worden gehouden en dat in die taal ook met de predikant kan worden geconverseerd.

De predikant is een ontwikkelde theoloog met belangstelling voor cultuur (in de brede zin van het woord) en maatschappij. Een stimulerende, open persoon, die het contact met de kerkleden en de omgeving zoekt. Zij of hij speelt een actieve rol bij het ontwikkelen van culturele en maatschappelijke activiteiten en het gebruik van de gebouwen daarvoor.

Het werk omvat – vanzelfsprekend – ook de traditionele taken als huisbezoek, het maken van een preekrooster, voorgaan bij andere Waalse en andere PKN-diensten en dergelijke.

 

Reacties worden graag ingewacht bij de scriba van Haarlem, mw Anneke van Steenwijk: vansteenwyk323@kpnmail.nl

Informatie kan worden verkregen bij ouderling Willem Konijnenbelt, wkbelt@kpnmail.nl, M: 06 44 69 87 54, en bij ouderling-kerkrentmeester Matthias Smalbrugge, m.a.smalbrugge@vu.nl, M: 06 81 35 74 74.

Contact (voor nadere informatie of om zich als gegadigde te melden) bij voorkeur vóór 31 december 2023.