Algemene inschrijfvoorwaarden

Inschrijving en facturatie
Deelname aan een cursus van het Centre Français-Néerlandais is alleen mogelijk als het totaalbedrag van de cursus is voldaan. Als de cursist daartoe de wens te kennen geeft kan hij ook gebruik maken van een gespreide betalingsregeling tot maximaal twee termijnen. Hiervoor zal dan een aparte betalingsovereenkomst ondertekend dienen te worden.  De factuur dient binnen acht dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder betaling, behoudt het Centre Français-Néerlandais zich het recht voor om de deelnemer toegang tot de cursus (tijdelijk) te ontzeggen. Het volledige cursusbedrag dient echter in alle gevallen te worden voldaan (zie hieronder ‘Annuleringsvoorwaarden’). Als er een cursus via Ticketkantoor betaald is en u alsnog een factuur hiervan wenst te ontvangen dan zal er 9,50 euro in rekening worden gebracht

 

Annuleringsvoorwaarden
Op uw inschrijving is de wettelijke bedenktermijn bij koop op afstand van toepassing. U kunt uw inschrijving kosteloos schriftelijk annuleren binnen 14 dagen vanaf het moment van registratie, mits u dit ten minste twee weken vóór aanvang van de geboekte cursus doet. Als u na 14 dagen vanaf het moment van registratie, doch ten minste twee weken vóór aanvang van de geboekte cursus, wilt annuleren, wordt er € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Als u korter dan twee weken voor aanvang van de geboekte cursus annuleert, blijft in elk geval het volledige cursusbedrag (100%) verschuldigd. Als u uw inschrijving wilt verplaatsen naar een andere periode, wordt er € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Onder schriftelijke annulering wordt verstaan: per e-mail via info@dewaalsekerk.nl.

 

Annulering door het Centre Français-Néerlandais
Om een annulering door het Centre Français-Néerlandais zo veel mogelijk te voorkomen zullen wij ons uiterste best doen om een andere passende oplossing voor de cursist te zoeken. Bij groepen met onvoldoende deelnemers (minder dan zeven deelnemers) behoudt het Centre Français-Néerlandais zich het recht voor om een cursus te annuleren. Eventueel betaalde cursusgelden worden volledig gerestitueerd. Het Centre Français-Néerlandais hanteert een restitutietermijn van acht dagen na annulering. Het Centre Français-Néerlandais kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onkosten gemaakt door de deelnemer als gevolg van een annulering (zoals reis- of verblijfskosten).

 

Annulering door cursist bij een privécursus of een zelfstudie cursus
Lesuren kunnen beperkt geannuleerd worden, minimaal 48 uur van tevoren en schriftelijk (per mail), anders wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Als er geannuleerd wordt, dient direct een nieuwe datum te worden afgesproken. De einddatum vermeld op het contract dient te allen tijde te worden gerespecteerd. Na deze datum vervalt het recht op de openstaande lesuren.

 

Privacy
Het Centre Français-Néerlandais hecht veel waarde aan uw privacy. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Bovendien zal alle gevoelige (persoonlijke) informatie over onze cursisten, evenals bedrijfsinformatie van cursisten, die ons in het kader van onze taaltrainingen ter ore komt, door het Centre Français-Néerlandais worden beschouwd als strikt vertrouwelijk en niet worden gedeeld met partijen buiten het Centre Français-Néerlandais. We behouden ons het recht voor om cursisten incidenteel aankondigingen over ons cursusaanbod per e-mail toe te zenden.

 

Het Centre Français-Néerlandais behoudt zich te allen tijde het recht voor deze betalings- en annuleringsvoorwaarden te wijzigen.

Contact

Centre Français-Néerlandais
De Waalse Kerk
Walenpleintje 157-159
1012 JZ Amsterdam

tel: 020-6232074

email: centre@dewaalsekerk.nl

 

Nieuwsbrief / infolettre 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van het CFN / Inscrivez-vous pour recevoir l'infolettre du CFN:

Nederlandstalig / en néerlandais >

Franstalig / en français >