Een blijvende inspiratiebron

Het onderwijs, onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening van de leerstoel Religieus erfgoed aan de VU concentreren zich op het roerend materieel en immaterieel religieus erfgoed in Nederland. De leerstoel besteedt daarin vooral aandacht aan het erfgoed dat in relatie staat tot de cultuur en de identiteit van religieuze migrantengemeenschappen in Nederland, in het bijzonder die van de Waalse kerk. De Waalse kerken in Nederland werden gevormd door protestantse (geloofs)vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk in de 16e en 17e eeuw (Walen en hugenoten).

 

De geschiedenis van de Waalse kerken in Nederland is een blijvende inspiratiebron, ook voor jongeren. Dat illustreert het belang om religieus gedachtegoed en erfgoed zodanig levend te houden en te beheren, dat ze mensen in de toekomst nog kunnen inspireren.
Ook voor de geschiedenis van economie, wetenschap, literatuur en (boek)cultuur in de vroegmoderne tijd blijft het bestuderen van de geschiedenis van de Walen en hugenoten en hun kerken belangrijk. Een grote rol daarin spelen de lokale archieven zoals in Amsterdam en in het bijzonder de Waalse bibliotheek, die onder beheer staat van de Leidse universiteitsbibliotheek, waar nog vele schatten wachten om te worden opgedolven.