Coronavirus
Laatste update: 23 september

Ons nieuwe muzikale seizoen is begonnen en wij zijn verheugd dat wij u weer mogen verwelkomen! U vindt ons actuele programma in onze agenda. Wij volgen de richtlijnen van de overheid. Vanaf 25 september gaan wij weer volledig open, zonder 1,5 meter afstand en met gebruik van het coronatoegangsbewijs. Meer informatie over het coronatoegangsbewijs vindt u in het onderstaande bezoekersprotocol.


Corona en uw bezoek aan De Waalse Kerk

Heeft u een bezoek aan De Waalse Kerk gepland, dan vragen we u onderstaande richtlijnen aandachtig te lezen en op te volgen.

 

Coronatoegangsbewijs

Het coronatoegangsbewijs is een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Met CoronaCheck kunt u deze coronabewijzen in de vorm van een QR-codelaten zien. Dit kan via de CoronaCheck-app of u kunt uw QR-code uitprinten via CoronaCheck.nl. Vergeet bij een bezoek uw legitimatiebewijs niet. Bij de ingang vergelijken wij de gegevens van uw legitimatiebewijs met de gegevens in het coronatoegangsbewijs. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Rijksoverheid.

Heeft u geen coronatoegangsbewijs? Dan kunt u helaas het concert niet bijwonen. Aangezien er de mogelijkheid is voor zowel mensen die gevaccineerd zijn als voor mensen die niet gevaccineerd zijn om toegang te krijgen tot een concert of evenement, met de daartoe benodigde bewijzen, zien wij geen reden als organisatie om over te gaan tot restitutie van gekochte kaarten.

 

Bezoekersprotocol

  • Heeft u ziekteverschijnselen (koorts, verkouden, etc.), blijf dan thuis.
  • U kunt gebruik maken van desinfectiegel om uw handen te reinigen bij binnenkomst.
  • Het is niet toegestaan om uw eigen consumpties te nuttigen in de kerk.
  • Toiletten en andere contactoppervlakken worden zeer regelmatig schoongemaakt. Als u behoefte heeft aan extra schoonmaak, kunt u ons dat altijd laten weten.
  • Houd rekening met uw medebezoekers, en volg de veiligheidsaanwijzingen van onze medewerkers op tijdens uw bezoek aan De Waalse Kerk.
  • Tot slot, vergeet niet te genieten van uw bezoek aan De Waalse Kerk! 

 

Restitutievoorwaarden

Wij begrijpen en delen de zorgen over het coronavirus. Wij houden ons strikt aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Alleen wanneer wij gedwongen zijn bepaalde evenementen te annuleren of te verplaatsen, kunt u uw reserveringsbedrag terug krijgen. Wanneer een evenement doorgaat en persoonlijke omstandigheden of overwegingen met betrekking tot het coronavirus maken dat u uw kaarten annuleert, ontvang u geen compensatie. Aangezien er de mogelijkheid is voor zowel mensen die gevaccineerd zijn als voor mensen die niet gevaccineerd zijn om toegang te krijgen tot een concert of evenement, met de daartoe benodigde bewijzen, zien wij geen reden als organisatie om over te gaan tot restitutie van gekochte kaarten.

 

 

Centre Français-Néerlandais

NL: Tijdens het nieuwe cursusseizoen dat in september start zullen er weer cursussen op locatie gegeven gaan worden. Ditzelfde geldt voor onze ateliers en culturele activiteiten in deze periodes.

Wij houden de richtlijnen van de overheid en het RIVM nauwlettend in de gaten. Mochten er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, dan houden wij u hierover op de hoogte via de mail, onze nieuwsbrief, website en sociale media. Wij vragen u in eerste instantie om deze berichtgeving af te wachten. 

 

FR: Durant la nouvelle saison de cours qui débutera en septembre, nous allons proposer à nouveau des cours sur place. Il en va de même pour nos ateliers et nos activités culturelles pendant ces périodes.

Nous suivons de près les directives du gouvernement. Si de nouvelles mesures sont annoncées, nous vous tiendrons informés par mail, notre bulletin d'information, notre site web et les médias sociaux. Dans un premier temps, nous vous demandons d'attendre cette notification.

 

 

Kerkdiensten

NL: Al onze diensten vinden weer fysiek plaats in de kerk. Klik hier voor een overzicht van de komende kerkdiensten.

 

FR: Tous les cultes ont maintenant lieu en présenciel dans l'église. Cliquez ici pour connaitre l'ensemble des cultes à venir. 

 

 

< Terugkeren naar de startpagina