Beschouwing
historie & discours

De kerk van de 21e eeuw is een kerk die met beide benen in de samenleving staat en waar ruimte is voor maatschappelijk debat. Onze inhoudelijke programmering gaat dus niet alleen over religie, maar over alle onderwerpen die de samenleving bezighouden. Op deze pagina ziet u een overzicht van deze activiteiten.


De programmering op het gebied van historie houdt zich bezig met de rijke geschiedenis van de Waalse Kerk en van het protestantisme en daarmee verbonden onderwerpen. 

Het interessegebied dat schuilgaat onder de vlag van het begrip 'discours' ligt het dichtst bij het hart van de kerk: nadenken en praten over geloof, samenleving en maatschappelijke thema’s.

Wij organiseren onder deze noemers lezingen en symposia in de kerk en daarnaast zullen we geregeld ateliers aanbieden in de Consistoriekamer, die kleinschalig en educatief en/of filosofisch van aard zullen zijn.