Beschouwing
historie & discours

De programmering op het gebied van historie houdt zich bezig met de rijke geschiedenis van de Waalse Kerk en van het protestantisme en daarmee verbonden onderwerpen.

 

Het interessegebied dat schuilgaat onder de vlag van het begrip 'discours' ligt het dichtst bij het hart van de kerk: nadenken en praten over geloof, samenleving en maatschappelijke thema’s.

 

Wij organiseren onder deze noemers lezingen en symposia in de kerk en daarnaast zullen we geregeld ateliers aanbieden in de Consistoriekamer, die kleinschalig en educatief en/of filosofisch van aard zullen zijn.