Discours

De tijd waarin wij leven is verwarrend. Veel mensen voelen zich ontheemd, ook als ze geen vluchteling zijn. Dat is een voedingsbodem voor isolationisme, afkeer van vreemdelingen, politieke eenkennigheid, simplistische schijnoplossingen en wat dies meer zij.


In de Waalse Kerk wordt al sinds de 15e eeuw gefilosofeerd en nagedacht over de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Lekenbroeders werden opgevolgd door nonnen en monniken, die op hun beurt plaats maakten voor kerkvernieuwende protestanten.

Het academisch leven in de stad begon er toen men een professeur aanstelde die klassieke talen onderwees. Maar er werd ook gebeden en gezongen – en veel en heftig gedebatteerd en gebekvecht over wat waar is en wat juist.

Het lijkt tijd om de bezinning die nodig is in dit tijdsgewricht aandacht en ruimte te geven, maar ook om een positief, constructief, zo u wilt ethisch-progressief, geluid te laten horen dat doordachte en doorleefde alternatieven aanreikt aan het individu dat graag deelneemt aan een maatschappij waarin samenhang en verbinding meer kansen krijgen.