Art Stations of the Cross

- Hedendaagse kunstpelgrimage in Amsterdam 6 maart - 22 april 2019 -

Zeven Nederlandse en zeven internationale kunstenaars verbeelden het lijden van Jezus en van mensen in onze tijd. Langs de kunstwerken loopt een pelgrimsroute, een kruiswegstatie, van Aswoensdag (6 maart) tot Pasen (22 april). Deze internationale Art Stations of the Cross vindt - na edities in Londen, Washington DC en New York – plaats in het hart van Amsterdam.

De oude spirituele traditie van het lopen van de kruisweg ontstond in de vierde eeuw in Jeruzalem, kwam in de middeleeuwen naar het westen, en krijgt nu een nieuwe vorm waarbij religieuze en seculiere locaties hun deuren openen voor hedendaagse beelden, schilderijen, foto’s, installaties, soundscapes, en augmented reality, locaties zoals de Nicolaaskerk, Mozes & Aäronkerk, de Allemanskapel, de Singelkerk, Paradiso, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en het oudste gebouw van de stad, de Oude Kerk. Naast de route is er een uitgebreide randprogrammering.

De kruiswegstaties roepen vragen op, over lijden, passie, compassie en gerechtigheid.

Drie kunstwerken zijn speciaal voor deze contemplatieve pelgrimage gemaakt. Onder de deelnemende kunstenaars zijn Hansa Versteeg, G. Roland Biermann, Güler Ates, Erica Grimm, Arent Weevers en Giorgio Andreotta Calo.

 

Art Stations of the Cross heeft in Amsterdam als thema Troubled Waters. Amsterdam is via het water verbonden met de wijde wereld. Water is zowel de plaats van wonderen als traumatische ervaringen. De kunstwerken zorgen voor een uiterst actuele invulling van een eeuwenoud thema.

“Ik hoop dat u als bezoeker als pelgrim op pad gaat, op zoek naar medemenselijkheid en compassie, op zoek naar meer, naar meer liefde en meer God. Pelgrims gaan op stap zonder dat zij weten wat hun te wachten staat. Ze laten zich verrassen, staan open voor nieuwe inzichten en laten zich corrigeren” zegt initiatiefnemer Marleen Hengelaar-Rookmaaker (ArtWay)

De route Art Stations of the Cross is gratis toegankelijk. Info in Nederlands en Engels.

De kunstwerken en de route

De route voert langs zowel seculiere als religieuze locaties, waaronder de St. Nicolaaskerk, de Hoftuin, Reinwardt Academie, Keizersgrachtkerk, Amsterdam Galerij, Onze Lieve Vrouwekerk (Moeder Godskerk), The Small Museum bij Paradiso, Singelkerk, Moses en Aaronkerk, De Waalse Kerk, Allemanskapel van Oudezijds 100, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en de Oude Kerk.

Deelnemende kunstenaars zijn: Lynn Aldrich, Güler Ates, G. Roland Biermann, Giorgio Andreotta Calò, Paul van Dongen, Erica Grimm, Iris Kensmil, Anjet van Linge, Janpeter Muilwijk, Jan Tregot, Masha Trebukova, Hansa Versteeg, Yona Verwer en Arent Weevers.

De route start bij de Nicolaaskerk en eindigt bij de Oude Kerk.

Afbeeldingen van de kunstwerken met toelichtingen, de overdenkingen en de route zullen ook op de website www.artstations.org te vinden zijn. Folders met de route en een stempelkaart zijn gratis beschikbaar op de locaties. De catalogus is te koop op meerdere locaties.

Het kunstwerk: Jezus wordt aan het kruis genageld

Erica Grimm, in samenwerking met Sheinagh Anderson en Tracie Stewart.
Salt Water Skin Boats (2018). (foto: Sharon Huget).
Locatie: De Waalse Kerk, Walenpleintje 159.
Open: donderdag tm zaterdag van 10:00-15:00 (gesloten op 9 maart; 6 april).
Afwijkende openingstijden: 4 april 10:00-13:00; 18 april 12:00-15:00.

Concert i.s.m. Art Stations of the Cross

In het kader van Art Stations of the Cross wordt er ook een concert opgevoerd onder leiding van JanJoost van Elburg op 15 maart.

Programma

Lassus - Stabat Mater
Tallis - Lamentations I en II
Gesualdo - Miserere

Stabat Mater, het 13e eeuwse gedicht, dat op zeer dramatische wijze de smart van de Moeder van God, Maria beschrijft als zij bij de kruisiging van Jezus aanwezig is. De Nederlandse componist Orlando di Lasso maakt in zijn compositie Stabat Mater uit 1585 gebruik van een hoog en een laag koor, die elkaar afwisselen bij ieder vers, en in glorieuze achtstemmigheid samenkomen aan het eind van het werk. 

De Lamentaties van Jeremia, waarin Jeremia rouwt om de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in 586 v.C.. Volgens de profeet is de ramp geheel te wijten aan het gedrag van het volk Israëls: het zou een straf van God zijn voor hun zonden. De oudtestamentische Klaagliederen van Jeremia vormen een boetedicht. Vaak zijn ze hopeloos van toon, hetgeen ze bijzonder geschikt maakt voor de religieuze dienst waarmee ze altijd geassocieerd worden – de Metten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Heilige zaterdag.

De Engelse componist Thomas Tallis componeerde zijn twee Lamentaties tussen 1560 en 1569 op teksten uit de Klaagliederen (Lam.1, vv.1-2 en Lam.1, vv.3-5). Deze beroemde en met name expressieve composities zijn beide voor een vijfstemmig ensemble geschreven en maken gebruik van een verfijnde imiterende textuur.

Psalm 51, de meest eminente van de penitentiële psalmen, en het meest expressief wat betreft de zorgen en verlangens van een berouwvolle zondaar. In 1611 verscheen bij de Napolitaanse uitgever Giovanni Giacomo Carlino, een zetting van de boetepsalm 51 van de Italiaanse componist Carlo Gesualdo voor zesstemmig ensemble, afgewisseld met gregoriaanse melodie op de even verzen.