datum en prijs
woensdag
05
april
20:00 u Consistoriekamer
15 excl.korting/toesl.
Serie: 'De andere 15e eeuw'
De anderen in de 15de eeuw
Aventure serie: seminar 4
seminar

In de serie Aventure: de andere 15de eeuw vertellen kunsthistorici, musici en letterkundigen in drie of vier presentaties per avond over diverse thema's uit de stedelijke wereld van de 15de eeuw. De seminars zijn interactief en bieden mogelijkheid tot discussie en verdere verdieping. De seminars kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

 

Het seminar op 5 april 2017, De anderen in de 15de eeuw, is de laatste uit de serie Aventure: de andere 15de eeuw. Dit seminar vormt de voorbereiding op het passie-concert 'Man van smarten' op 9 april 2017.

 

In laatmiddeleeuwse liedteksten gaan passie en devotie niet zelden samen met een stevige anti-Joodse, soms zelfs antisemitische hetze. Vanuit muziek- en cultuurhistorische invalshoeken kijken we naar al die passie én naar het aanzien van anderen in de laatmiddeleeuwse samenleving.

 

Voertaal: Nederlands en Engels

 

Programma

20:00 Welkom

Images and Realities. Jewish Life in the Late Middle Ages - Dr. Diana Matut (Universiteit Halle - Jewish Studies)

 

Een vijftiende-eeuwse Man van Smarten in de kerk van Sprang-Capelle - Lucinda Timmermans (Rijksmuseum Amsterdam, junior conservator)

 

21:00 Pauze

 

Des Munichsz Passion en Lamentaties uit het Neumarkter Cantionale - Ita Hijmans (Aventure, artistiek leider)

 

Image, Text and Music: Creating or Justifying Anti-Judaism? - Dr. Diana Matut

 

Vragen aan de sprekers

 

22:00 Slot

Zie ook: website Aventure Ensemble