POUR LE FRANCAIS, VOIR PLUS BAS

------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Centre Français-Néerlandais nodigt u uit voor een vertaalworkshop van het boek « De Ansichtkaart » van Anne Berest.

 

Als derde onderdeel van onze activiteiten rondom de roman La Carte postale van Anne Berest nodigt het Centre Français-Néerlandais u uit voor een literaire vertaalworkshop onder leiding van Ghislaine van Drunen, een van de vertaalsters van de roman.

 

De Nederlandse vertaling van La Carte postale van Anne Berest (vertaling door Ghislaine van Drunen en Annelies Kin) verschijnt op 13 april. Deze prachtige roman, sterk aanbevolen door de Franse pers, is zowel een onderzoek naar een mysterieuze ansichtkaart als een duik in de familiegeschiedenis van de auteur.

 

Na inschrijving ontvangen de deelnemers een tekst van ongeveer 500 woorden die zij in het Nederlands zullen vertalen. Tijdens de workshop zal Ghislaine van Drunen de vertalingen met de deelnemers bespreken. Zij zal ingaan op haar eigen keuzes en de stilistische aspecten van de tekst. Tijdens deze gezellige workshop kunt u onder het genot van een kopje koffie kennismaken met literair vertalen.

 

Twee andere hoogtepunten rond deze uitgave:

- 15 april, ontmoeting met Ghislaine van Drunen, een van de vertaalsters van het boek, in samenwerking met boekhandel Scheltema - Gratis, op inschrijving

>>informatie en inschrijving

- 13 mei, Eén maand, één thema, gepresenteerd door Samuel Bauer - Docent bij het Centre Francais-Néerlandais

>>informatie en inschrijving

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Troisième volet de notre exploration du roman La Carte postale d’Anne Berest, Le Centre Français-Néerlandais vous invite à un atelier de traduction littéraire animé par  Ghislaine van Drunen, l’une des traductrices du roman.

 

La traduction en néerlandais de La Carte postale d'Anne Berest (par Ghislaine van Drunen et Annelies Kin) paraîtra le 13 avril. Ce très beau roman, chaudement recommandé par la presse française, est à la fois une enquête sur une mystérieuse carte postale et une plongée dans l'histoire familiale de l'autrice, croisant la Grande Histoire.

 

Une fois inscrits, les participants recevront un texte d'environ 500 mots qu'ils traduiront en néerlandais. Pendant l'atelier, Ghislaine van Drunen discutera avec les participants de leurs traductions. Elle parlera de ses propres choix et des questions stylistiques liées à ce texte. Au cours de cet atelier convivial, vous pourrez vous familiariser avec la traduction littéraire autour d'une tasse de café.

 

Deux autres temps forts autour de cette parution :

- 15 avril,  rencontre avec Ghislaine van Drunen, l'un des traductrices du roman, en partenariat avec la librairie Scheltema – Gratuit, sur inscription

>>informations en inscription

- 13 mai, Un mois, un thème animé par Samuel Bauer - Professeur au Centre Francais-Néerlandais

>>informations en inscriptions

 

 

 Terugblik op de ontmoeting met Ghislaine van Drunen bij boekhandel Scheltema:

__________________________________________________________________________________________

Zaterdag 3 juni, 14.00u