In 2021 is het 500 jaar geleden dat Josquin des Prez overleed. Zonder overdrijven kan hij de 'Mozart' van de polyfonie worden genoemd. Zijn meesterschap werd alom geroemd en nagevolgd. Hij reisde langs vele hoven in Europa en genoot een enorme bekendheid al tijdens zijn leven. Hij is een van de weinige componisten uit de geschiedenis die bij het noemen van zijn voornaam volstaat. Bronnen uit die tijd, eind 15e en begin 16e eeuw, zijn schaars, zeker waar het gaat om het persoonlijke leven van mensen uit die tijd. Toch kan er over het leven van Josquin - of Joske zoals hij ongetwijfeld door zijn Vlaamstalige landgenoten genoemd zal zijn - een mooi beeld worden geschetst.

In dit programma van Ensemble Hermes staat het werk van Josquin centraal, maar zal de artistiek leider van het ensemble de luisteraars als verteller meevoeren langs het leven van Josquin, het muzikale leven in die tijd en langs de collega’s en concurrenten in de muziek. Als hoofdwerk zingt het ensemble het beroemde motet 'Miserere'. Naast andere werken van Josquin, zoals wereldlijke liederen en chansons, hoort u werken van tijdgenoten zoals Johannes Ockeghem, Pierre de la Rue en Heinrich Isaac en navolgers zoals Nicolaes Gombert.

 

Programma

Josquin des Prez


 
- ‘Miserere mei, Deus’ – Psalm 51
- Tu solus qui facis mirabilia
- Petite camusette
-  Cuers désolez
Heinrich Isaac  Tota pulchra es  
Johannes Ockeghem  Ave Maria 
Nicolaes Gombert  O Maria vernans rosa 

 

Biografie

Jeroen Spitteler is dirigent, zanger en componist. Hij dirigeert het Utrechts Vocaal Ensemble, Photonen vocaal ensemble te Amsterdam, het Basilius College – een koor voor beroepsmusici – en het koor & orkestproject Midsummer Ensemble. Verder is hij oprichter en artistiek leider van Ensemble Hermes en het solisten-ensemble Capella Sacelli, beide gespecialiseerd in de authentieke uitvoering van polyfonie. Samen met pianiste Femke de Graaf vormt hij een liedduo. Sinds enige jaren zien regelmatig nieuwe vocale en instrumentale composities van zijn hand het licht, geschreven voor en uitgevoerd door meerdere ensembles. Meer info: www.jeroenspitteler.nl.