Van 10:00 tot 17:00 - avondprogramma vanaf 17:00

Op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 is het Open Monumentendag. Meer dan 40 monumenten in Amsterdam nodigen iedereen uit om een kijkje te nemen achter de (vaak gesloten) deuren van bijzondere en historische panden. Ook de Waalse Kerk doet dit jaar mee aan Open Monumentendag en is zelfs de trotse locatie van het avondprogramma op zaterdagavond! 

 

De Waalse Kerk

De geschiedenis van de Waalse Kerk is nauw verweven met het protestantse geloof in Nederland en de ons omringende landen. Bijna twee eeuwen was het huidige kerkgebouw de kapel van het Paulusbroederklooster. Na de Alteratie van 1578 werd het gebouw overgedragen aan de Waalse Hervormde Gemeente, die het tot op de dag van vandaag beheert. Een plaquette in de noordbeuk van de kerk laat ons weten:

Fondée en 1409; Restaurée en 1647; Agrandie en 1661; Rebâtie en 1816; Restaurée en 1891 par le troupeau Wallon et par ceux qui s’intéressent à son culte; Restaurée, ameliorée et renovée en 1991 et 1992”. Deze jaartallen geven de bouwgeschiedenis van de kerk eenvoudig weer, maar de historie van de gebruikers van het gebouw is aanmerkelijk veelomvattender.

Tijdens Open Monumentendag kunt u deze geschiedenis rustig tot u door laten dringen tijdens een bezoekje aan de kerk. Ook kunt u luisteren naar een orgelconcer(tje) op het beroemde Müller-orgel door onze organiste titulaire Gerben Gritter of uw Frans-niveau laten testen tijdens de Open Dag van het Centre Français-Néerlandais, dat in de aangelegen kosterij het hele jaar cursussen Frans aanbiedt. 

 

Avondprogramma (zaterdag 17:00 tot 23:00)

De Waalse Kerk is dit jaar de locatie voor het officiële avondprogramma van de Open Monumentendag! Gezien de eeuwenlange band van de Waalse Kerk met de Franse taal en cultuur, kan dat programma natuurlijk maar één thema hebben! Op zaterdag bent u vanaf 17:00 uur van harte welkom om een plat du jour te nuttigen, te luisteren naar een Franse troubadour of om een lesje Frans te volgen. Voor de mensen die weten wat trois, quatorze of quatre-vingt betekent wordt er bingo (of, zoals de Fransen zeggen: le bingo) gespeeld!

Meer informatie en details over het avondprogramma volgen snel, dus houd deze pagina in de gaten

 

< Terugkeren naar de agenda