Nelleke Noordervliet en Willem van Bennekom
Dwarsliggers in Domineesland: Gezag en Verzet

In het tweede deel van het lezingenvierluik ‘Dwarsliggers in Domineesland’ gaat Willem van Bennekom in gesprek met schrijfster Nelleke Noordervliet over gezag en verzet. De lezing vindt plaats aan de vooravond van de Maand van de Geschiedenis dat met ‘Opstand’ hetzelfde thema kent. Ter gelegenheid hiervan schreef Noordervliet het essay Door met de strijd, dat in oktober zal verschijnen.

De ontstaansgeschiedenis van de Waalse Kerk is nauw verbonden met de geschiedenis van Nederland, en de opstandige Waalse (en Franse) immigranten vochten ten tijde van de ‘De Opstand’ aan de zijde van Willem van Oranje fel voor het calvinisme. Ook in de eeuwen na ‘De Opstand’ kwamen de Walen vaak in verzet – al dan niet onderling. Gedurende de avond spreken Van Bennekom en Noordervliet in op de vraag: wat motiveert verzet? Tijdens ‘De Opstand’ was dat onder meer vrijheid van religie, wat is het nu?

 

Dwarsliggers in Domineesland
Deze dubbellezing maakt deel uit van een vierluik lezingen over grote thema’s uit de gedeelde geschiedenis van de Waalse Kerk en Nederland. In vier bijeenkomsten gaat Willem van Bennekom, auteur van het recent verschenen boek Mes Frères!, in gesprek met achtereenvolgens Erika Kuijpers, Nelleke Noordervliet, Henk van Nierop en Jeroen Koch over de respectievelijke thema’s immigratie; verzet; vrijheid van meningsuiting; en religie. Samen onderzoeken ze welke parallellen we kunnen trekken tussen de geschiedenis van de Waalse Kerk en die van Nederland en wat we kunnen leren van deze verhalen uit het verleden voor de kwesties van vandaag.

Mes Frères!
Wie het verhaal van de Waalse Kerk te Amsterdam vertelt, vertelt ook het verhaal van de stad en het land waarin zij werd gesticht. In zijn boek Mes Frères! schrijft oud-rechter Willem van Bennekom niet alleen in detail over het leven in en rond de Waalse Kerk in Amsterdam, maar plaats hij deze meestal kleine, maar soms ook invloedrijke gebeurtenissen in de context van de Nederlandse geschiedenis, en die van Amsterdam in het bijzonder. De grote thema’s die in het boek naar voren komen (immigratie, verzet, vrijheid van meningsuiting en religie) hebben ook nu, soms eeuwen later, nog altijd niet aan actualiteit ingeboet en dienen als basis voor de reeks bijeenkomsten.

 

Over de sprekers:
Willem van Bennekom (1941) maakte als advocaat naam door in 1971 de dreigende uitzetting van de Amerikaanse Vietnam-deserteur Ralph Waver te voorkomen. Later verdedigde hij o.m. leden van de Rote Armee Fraktion en de IRA. Vanaf 1995 was hij rechter, en van 2003 tot 2006 vice-president van de Amsterdamse rechtbank. Hij publiceerde De jaren van Maarten van Traa, terwijl in september 2018 van zijn hand een biografie van Ed van Thijn zal verschijnen.

Nelleke Noordervliet debuteerde in 1987 en werd meteen herkend als een begenadigd auteur. In 1994 ontving ze de Multatuliprijs voor De Naam van de Vader. Ze schreef verhalen, essays, geschiedenisboeken en een aantal succesvolle romans, en was gastschrijver aan de universiteiten van Groningen, Leiden, Delft en Berlijn en de Sorbonne. In oktober 2018 – tijdens de Maand van de Geschiedenis – verschijnt haar essay rond het thema ‘opstand’: Door met de strijd.

 

De volgende lezingen zijn:
> Woensdag 31 oktober van 19:30-21:30 uur
Grote geesten, krappe marges – Met: Henk van Nierop
Geboren uit gestaald verzet, was de Waalse Kerk strak en streng in de leer en stond men afwijzend tegenover vormen van vernieuwing. Emeritus-hoogleraar Henk van Nierop over de grenzen van het toelaatbare in een onwrikbare kerk.

> Woensdag 28 november van 19:30-21:30 uur
God, Nederland en Oranje – Met: Jeroen Koch
De band met het Oranje-huis was oorspronkelijk zeer hecht. Waalse dominees fungeerden als huispredikant en soms zelfs als spin-doctor avant la lettre. Maar na de Napoleontische tijd nam het koningshuis afstand, en kwam de Waalse Kerk steeds verder af te staan van de macht.

 

Deze lezing wordt ook vermeld op IsGeschiedenis.nl.

 

< Terugkeren naar de agenda