Couleur Vocale 2018

Het Lelikoor o.l.v. JanJoost van Elburg zingt Blessed Cecilia, appear and inspire.

 

PROGRAMMA

R. Vaughan Williams – Mis in g-klein (1921)

H. Howells – Requiem (1932)

B. Britten – Hymn to St. Cecilia (1942)

 

Engeland was aan het begin van de vorige eeuw hevig geraakt en beïnvloed door de Great War van 1914-1918. In alle lagen van de Engelse samenleving en cultuur liet dit zijn sporen na. De muziek uit deze periode kenmerkt zich door een intens gevoel van vergankelijkheid en verlies, en een gevoel van weemoedigheid naar vroeger, toen alles beter leek. Het Lelikoor neemt u muzikaal mee naar deze tijd door middel van drie composities.

 

De mis van Vaughan Williams is slechts drie jaar na de oorlog gecomponeerd. De mis grijpt muzikaal terug op de Renaissance, maar maakt tevens gebruik van Folksong-melodieën en de voor Vaughan Williams typerende parallelle harmonieën.

Howells Requiem werd pas in 1980 vrijgegeven voor uitvoering. Aanvankelijk werd de compositie gekoppeld aan het overlijden van Howells zoon in 1935 op negenjarige leeftijd, maar uit nader onderzoek bleek dat de eerste aanzet voor het Requiem al in 1932 was gemaakt. De fijngevoelige harmonische kleurschakeringen en de keuze van de teksten maken dit tot een bijzonder persoonlijk werk.

De reis door de Engelse koormuziek uit deze periode wordt besloten met Brittens Hymn to St Cecilia. Britten componeerde dit werk in 1942 op de boot naar Amerika op een tekst van Wystan Hugh Auden. De tekst beschrijft het leven van de martelares Cecilia. Auden heeft zijn tekst echter zo geconstrueerd dat hij Britten een persoonlijke boodschap meegeeft over zijn eigen leven, en hem aanspoort om zich te bevrijden van de beperkingen van zijn Engelse omgeving.

 

Dit concert is onderdeel van de Couleur Vocale 2018, een serie voor Amsterdamse koren en vocale ensembles georganiseerd door De Waalse Kerk. Meer weten over deze serie en de andere concerten? Bekijk dan de informatiepagina.

 

< Terugkeren naar de agenda