Viva Vivaldi
Johannette Zomer en het Tulipa Consort

Een heerlijk avondje Vivaldi, met naast het GLORIA een paar van zijn meest sprankelende maar ook diep ontroerende religieuze werken.
Vivaldi's muziek is vernieuwend. Zijn composities waren helder, met harmonische contrasten, en hij slaagde er vaak in vernieuwende melodieën en thema's te bedenken. Het vrolijke karakter van zijn muziek weerspiegelt Vivaldi's eigen plezier in het componeren, en is een belangrijke reden voor de enorme populariteit van zijn werken. Maar daarnaast zal u soms ook de adem benomen worden door de schoonheid en diepe emotie van zijn stukken. Hij is een van de meest invloedrijkste componisten geweest, wiens invloed tot ver in heel Europa reikte.
Vanavond horen we naast het prachtige Gloria-koorstuk een selectie aan religieuze stukken waarin bovenstaande kenmerken prima weerspiegeld worden.

Het Zomer Academie Zutphen projectkoor is een select gezelschap van de betere amateurzangers uit het hele land, die met heel veel plezier samen zingen.

Dirkjan Horringa is deze keer de koordirigent, en alles zal door Johannette haar eigen ensemble, het Tulipa Consort, begeleid worden.

Voor meer info

www.johannettezomer.com

www.zomeracademiezutphen.nl

< Klik hier om terug te keren naar de agenda