Een vierluik rond boeiende thema’s uit de rijke geschiedenis van de Waalse Kerk te Amsterdam

Het boek Mes frères! van Willem van Bennekom geeft aan de hand van de ‘Oude Waalenkerk’ op de Walletjes een beeld van de religieuze ontwikkeling van de stad Amsterdam: van devoot katholicisme via vurig protestantisme naar de huidige situatie, een mengeling van Godsgeloof en andere vormen van spiritualiteit binnen een seculiere en pluriforme samenleving. 

 

In overleg met de kerk en de auteur is een reeks bijeenkomsten opgezet waarin vier thema’s, die tijdens het lange bestaan van het godshuis aan het Walenpleintje een belangrijke rol speelden, worden uitgediept. Deze thema’s zijn: Immigratie, toen en nu; Gezag en verzet; Grote geesten, krappe marges; God, Nederland en Oranje. Bij ieder thema zorgt een co-referent voor kritiek, en is er nadrukkelijk ruimte voor discussie met de aanwezigen. Klik hier voor meer informatie over de gehele serie.

 

II - GEZAG EN VERZET 
mmv Nelleke Noordervliet

 

Het calvinisme preekt de noodzaak om dag in dag uit kritisch te onderzoeken wat de (gelovige) mens wordt aangeboden. Dit leidt tot kritiek of tegenstand en soms tot verzet tegen prikkels die strijdig zijn met de geloofsprincipes. Waalse immigranten waren krachtige strijders voor hun geloof en gedachtengoed – gehard door jaren van onderdrukking – en gaven ongezouten tegengas: tegen het gecorrumpeerde geloof, tegen vreemde overheersing, tegen de goddeloze stedelijke overheid, of simpelweg tegen de tijdgeest, die afhield van de ware Godsvrucht. Ook elkaar spaarden ze niet. De ecclesia militans...

 

Waalse voorgangers, gepokt en gemazeld in ‘De Opstand’, behoorden tot de belangrijkste raadgevers van Willem van Oranje tijdens zijn oppositie tegen de Spaanse tirannie. Zij zijn daardoor te beschouwen als peetvaders van de Nederlandse onafhankelijkheid.

 

De Walen hebben hun bereidheid om offers te brengen voor hun gelijk lang behouden. Toen er geen externe vijand meer was, leidde die vechtlust soms tot onderlinge conflicten. De toon van het publieke discours over religieuze vraagstukken was vaak schril. Dat bleek o.a. tijdens de 'Grote Twisten' rond de leer van de predestinatie, toen vier (!) dominees elkaar de kerk uitvochten. Voor één van hen eindigde de geschiedenis zelfs in verbanning. De verzetshouding leefde weer op in de 18e eeuw, toen de Verlichting de steen des aanstoots werd. Naarmate de tijd verstreek, verdampte die kenmerkende strijdvaardigheid echter: tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef het in Waalse kringen oorverdovend stil.

 

Vraag: wat motiveert verzet? Tijdens ‘De Opstand’ was vrijheid of religie? Wat is dat nu?

 

 

DE MODERATOR & DE CO-REFERENT

Willem van Bennekom (1941) maakte als advocaat naam door in 1971 de dreigende uitzetting van de Amerikaanse Vietnam-deserteur Ralph Waver te voorkomen. Later verdedigde hij o.m. leden van de Rote Armee Fraktion en de IRA. Vanaf 1995 was hij rechter, en van 2003 tot 2006 vice-president van de Amsterdamse rechtbank. Hij publiceerde De jaren van Maarten van Traa, terwijl in september 2018 van zijn hand een biografie van Ed van Thijn zal verschijnen.

 

Nelleke Noordervliet debuteerde in 1987 en werd meteen herkend als een belangrijk schrijver. In 1994 ontving ze de Multatuliprijs voor De Naam van de Vader. Ze schreef verhalen, essays, geschiedenisboeken en een aantal succesvolle romans, en was gastschrijver aan de universiteiten van Groningen, Leiden, Delft en Berlijn en de Sorbonne. In oktober 2018 - tijdens de Maand van de Geschiedenis - verschijnt haar essay rond het thema 'opstand': Door met de strijd.

 

  

Data: 27 juni, 26 september, 31 oktober en 28 november.
Tijd: 19:30 - 21:30 uur.
Locatie: De Waalse Kerk, Walenpleintje 157/159 Amsterdam

 

Kosten: 
los: €17,50 (regulier) / €7,50 (student) 
serie: €62,50 (i.p.v. €70,-) / €20 (i.p.v. €30,-)

 

Link verkoop