Debat - Kerkasiel: spanning tussen recht, moraal en ‘genade’
Acceptatie of Afwijzing?
Debat - Kerkasiel: spanning tussen recht, moraal en ‘genade’

Het initiatief voor deze – openbare – discussieavond is mede ontstaan vanwege de aandacht voor de kerkasiel-actie in de Bethelkerk te Den Haag en de steun die TV-maker Tim Hofman heeft gekregen in zijn pogingen om het door de regeringscoalitie gesteunde beleid inzake het ‘Kinderpardon’ te versoepelen.

Het scenario dat ons voor ogen staat is gericht op het verkennen van de kloof in het denken van politici, theologen en juristen rond de vraag of, en zo ja onder welke voorwaarden,  kerken zich mogen en misschien zelfs moeten bemoeien met het maatschappelijke debat rond het vreemdelingenbeleid in het algemeen, en het ‘Kinderpardon’ in het bijzonder.

Moderator:
- Felix Rottenberg (programmamaker, voorzitter Wiardi Beckman Stichting)

Panelleden:
- Job Cohen (voormalig fractievoorzitter PVDA, voormalig burgemeester van Amsterdam)
- Bram van Ojik (Tweede Kamerlid en voormalig fractievoorzitter GroenLinks)
- René de Reuver (Scriba van Protestante Kerk Nederland)
- Carolus Grütters (Onderzoeker Rechtssociologie en Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen)
- Martine Goeman (Defence for Children)
- Jos Wienen (Burgermeester van Haarlem, lid CDA)

Deuren open: 19:00
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45

< Terugkeren naar de agenda