Psalmus: Liederen van Opgang
Quink - Psalmus: Liederen van Opgang
Psalmen 120 – 134

De vijftien Bijbelse psalmen 120 – 134 kennen alle eenzelfde opschrift, dikwijls weergegeven met ‘bedevaartslied’ of ‘pelgrimslied’. Vanwege dit eenduidige opschrift vormen zij samen een eenheid, een serie. Letterlijk vertaald heten deze psalmen; liederen van de trappen, als verwijzing naar de trappen van de tempel in Jeruzalem, als stadia in de opgang van de pelgrim. Om het ‘opgaan naar Jeruzalem’ te verduidelijken is gekozen voor de titel: Liederen van Opgang.


In deze liederen vindt u herhaaldelijk de thematiek van de terugkeer van het volk Israël uit de Babylonische ballingschap, ook wel genoemd als Uittocht-opnieuw, een actualisering van die eerdere uittocht uit Egypte ten tijde van Mozes. Tegelijkertijd kun je deze liederen ook zien als behorend bij het opgaan naar de tempelberg bij de grote jaarlijkse pelgrimsfeesten. Men viert dan, door het zingen van de ‘liederen van opgang’, liturgisch de terugkeer uit de ballingschap – welke dan ook – en de omkeer naar Jeruzalem. Inhoudelijk blijven de teksten dichtbij de beleving van mensen onderweg, pelgrims of terugkerende ballingen, met alle wanhoop, diepgevoelde klachten, angsten om vervolging, smeekbedes om redding, en daarnaast ook dankbaarheid en hoop op bevrijding.

 

Er zijn drie clusters aan te wijzen in deze cyclus: Ps. 120 – 122, te zien als eenvoudige opgang en vervolgens tweemaal een serie van tweemaal drie, nl. Ps. 123 -125 en Ps. 126 - 128 als 2e cyclus en Ps. 129 – 131 en Ps. 132 – 134 als 3e cyclus.
Elk van de drie reeksen begint met: Genoeg! (120: 6; 123: 4, 129: 1) als hartenkreet in de verdrukking. De drie hoofdreeksen eindigen met een vredewens. Het uittocht-thema, met daarbij het thema van omkeer, terugkeer uit de ballingschap, vormen de achtergrond van de zg. bekeringsliturgie die deze liederen van opgang kenmerkt. Zo bezien wordt in elk opgangslied liturgisch een soort omkeer/terugkeer bezongen.

 

In het concert van vanavond vindt u alle vijftien psalmen, in een opgaande reeks (van 120 – 134) en in een omgekeerde reeks, bij wijze van terugkeer (van 134 – 120). U zult van iedere psalm dus twee versies horen gedurende de avond. Keerpunt is dan psalm 127, die voor en na de pauze in verschillende toonzettingen gezongen zal worden. Het concert zal op deze wijze beginnen en eindigen met Psalm 120.

 

Quink heeft bij het zoeken naar toonzettingen van deze psalmenserie gebruik gemaakt van veel verschillende psalteria, zowel oud als modern, waardoor een afwisselend programma is ontstaan. Ook van hedendaagse componisten is werk opgenomen. Nog steeds inspireert deze verzameling Psalmliederen, die wel 3000 jaar oud is, componisten om een aantal ervan opnieuw en met eigentijdse melodieën te laten klinken.
Quink heeft ervoor gekozen om deze verzameling ‘liederen van opgang’ in zijn geheel uit te voeren en doet dat onder de korte verzamelnaam: Psalmus.
Laat u deze avond verrassen door de veelzijdigheid van composities en uitvoerenden! - Machteld van Woerden

 

(Beschrijving gaat verder onder de afbeelding)

QUINK VOCAAL ENSEMBLE
Marjon Strijk - sopraan
Elsbeth Gerritsen - alt-mezzo
Harry van Berne  - tenor
Kees jan de Koning - bas

 

QUINK is een uniek vocaal ensemble van internationale allure. De groep heeft een vaste kern van vier ervaren, professionele zangers. Afhankelijk van het repertoire kan het ensemble worden uitgebreid tot maximaal acht zangers.
QUINK wordt gerekend tot de beste a capella ensembles ter wereld.

Het repertoire bestaat voornamelijk uit a capella werken van de Middeleeuwen tot en met werk van hedendaagse componisten. Begeleid repertoire – o.a. Barok en Romantiek – maakt de laatste decennia eveneens deel uit van de uitvoeringspraktijk van de veelzijdige zangers. Denk daarbij aan de vele cantates en missen met orkest en bijv. Rossini’s Petite Messe Solennelle en Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms met vierhandig piano.

QUINK is vanaf het prille begin pleitbezorger geweest voor nieuwe Nederlandse muziek en heeft inmiddels vele (wereld)premières op zijn naam staan.

Internationale erkenning kwam in 1985 en heeft geleid tot vele tournees door de USA , Azië, Canada, het Midden-Oosten en de vele podia in West-Europa.

De discografie van QUINK bevat vele CD’s met uiteenlopend repertoire die zonder uitzondering zeer goed zijn ontvangen door de internationale pers.

Voor meer informatie, zie:
www.quink.nl