Jacobijnse consortmuziek: Alfonso Ferrabosco II
Hathor Consort - Jacobijnse consortmuziek: Alfonso Ferrabosco II

Alfonso Ferrabosco de jongere werd gambist in dienst van Elisabeth I en bleef aan het hof werken tot zijn dood. Met de toneelschrijver Ben Jonson en de architect en ontwerper Inigo Jones werkte hij aan de populaire masques tijdens de regering van James I. De muziek die de getalenteerde Oostenrijkse gambiste Romina Lischka met haar Hathor Consort heeft uitgekozen is intiemer dan de theatermuziek. Maar ook in de fantasia’s en de in nomine’s van Ferrabosco en zijn tijdgenoten klinkt innovatie, kleur, weemoed en verfijning. 

PROGRAMMA
Alfonso Ferrabosco:
Pavin & Almain a 5 / Sur la roussée a 6 / In nomine / Ut re mi fa a 4 & a 5
Orlando Gibbons:
Galliard a 6 / Fantasia in d and g a 6 / Go from my window a 6 / In nomine
en werken van Thomas Lupo, John Coprario, Elway Bevin en John Ward.

 

Hathor Consort
Romina Lischka: viola da gamba en artistieke leiding
Liam Fennelly, Thomas Baeté, Anne Bernard, Benoît Vanden Bemden, Sofie Vanden Eynde: viola da gamba