"Les extrêmes se touchent" (Serie Couleur Vocale 2018)
Ensemble Hermes - Les extrêmes se touchent
o.l.v. Jeroen Spitteler

Muziek van William Byrd, Josquin, Arvo Pärt en David Lang: Ensemble Hermes o.l.v. Jeroen Spitteler met: Les extremes se touchent

 

 

Programma (duur: 90 min inclusief pauze)

William Byrd (1539-1632) Delen uit de mis voor 4 stemmen (1592)

Josquin des Prez (1452-1521) Tu solus qui facis mirabilia (motet)

- Douleur me bats (chanson/rondeau)

- Nymphes des bois; ‘klaagzang op de dood van Johannes Ockeghem’

Johannes Ockeghem D’ung aultre amer (chanson)

David Lang (*1957) For love is strong

Arvo Pärt (*1938) I am the true vine

Ivan Moody (*1964) Canticum canticorum I
- Surge propera, amica mea
- Descendi in hortum meum
- Ego delecto meo

 

In dit programma van Ensemble Hermes worden vele tegenstellingen met elkaar verbonden. Oude en hedendaagse muziek. Devotie en vervolging. Liefde en dood. Het levert een spannend concert op met veel afwisseling en nieuwe invalshoeken.

 

Ensemble Hermes richt zich doorgaans op muziek uit de 16de en begin 17de eeuw. Daarbij zingt het bij voorkeur uit de oude drukken of handschriften en vanuit de oorspronkelijke notatie (mensuraal notatie). Maar het ensemble is zeker niet eenkennig in wat ze willen uitvoeren. Sterker nog, ze is op zoek naar hoe de polyfonie doorwerkt in later eeuwen en in de hedendaagse muziek.

 

Vanaf het herontdekken van de ‘oude muziek’ in de 19de eeuw heeft de aloude polyfonie vele componisten weer opnieuw geïnspireerd, hun stijl verdiept en ze soms op een ander spoor gezet. Een bekend voorbeeld is Arvo Pärt. Maar ook de Amerikaanse componist David Lang noemt bijvoorbeeld Josquin als een bron van inspiratie.

 

In dit programma laat het ensemble de muziek van Josquin. Ockeghem en Byrd contrasteren met die van David lang, Ivan Moody en Arvo Pärt. En dat zonder af te wijken van de eigen muziekpraktijk waarin het zonder dirigent zingt vanaf een gezamenlijke standaard.

 

De rustpunten in het programma worden gevormd door delen van de mis van Byrd. Een mis die een gespleten leven weerspiegelt. De mis heeft geen eigen naam, werd in het geheim gedrukt, zonder voorwoord, datum of de naam van de uitgever of componist. In het fel antikatholieke Engeland van Koningin Elisabeth was het in het bezit zijn van een ‘Roomse’ mis een hachelijke zaak. Byrd, die veel muziek leverde voor de (protestantse) Anglicaanse kerk en in hoog aanzien stond, bekeerde zich in de loop van zijn leven tot het katholicisme. Een leven in zowel openbaarheid als in het verborgene was het gevolg. Naast het componeren voor de officiële kerk schreef hij deze en andere missen en motetten voor het gebruik in schuilkerken en -kapellen. Heden ten dage wordt deze mis veel gezongen in Anglicaanse kerken en vormt het een van de hoogtepunten van haar vocale traditie.

 

Los van de tekst van de misdelen loopt er door de teksten van zowel de oude als hedendaagse werken een motief dat ze op een ander niveau weer samenbrengt. Zowel Moody als Lang putten uit het Bijbelboek van de liefde: het Hooglied. Pärt koos voor de bekende passage uit het Johannesevangelie over de ware wijnstok. Met daarin de oproep van Jezus om elkaar lief te hebben. “Er is geen groter liefde dan je leven te geven voor je vrienden”.


Ook door de werken van Ockeghem en Josquin loopt deze lijn. In het toen ter tijd geliefde Rondeau (chanson) “D’ung aultre amer” van Ockeghem belooft de minnaar zijn eeuwige trouw. Josquin citeert dit rondeau letterlijk(!) in zijn motet over de liefde van God, “Tu solus qui facis mirabilia’. Dezelfde Josquin treurt in het prachtige ‘Nymphes des bois’ over het heengaan van de door hem geliefde en bewonderde Johannes Ockeghem.

 

(tekst gaat door onder de afbeelding)

Dit concert is onderdeel van Couleur Vocale 2018. Couleur Vocale is een concertserie van de Waalse Kerk dat zich specifiek richt op de beste kamerkoren en vocale ensembles uit (de regio) Amsterdam. Om deze koren facilitair en publicitair een steun in de rug te geven - en 'en passant' onze positie als podium voor vocale muziek verder versterken - slaan wij de handen ineen met deze concertreeks. In het seizoen 2018 laten 10 deelnemers in evenveel concerten zien wat zij in huis hebben. Meer weten over Couleur Vocale en de deelnemende koren? Klik dan hier.

 

Kaarten
Voorverkoop: (incl. € 1,- transactiekosten)

- Regulier: € 16,-
- CJP/Student/Stadspas: € 13,50
- Lid / Vriend deelnemende koren: € 11,- (alleen in voorverkoop)
- Jongere (t/m 16 jaar): € 8,50

 

Aan de deur:

- Regulier: € 17,50
- CJP/Student/Stadspas: € 15,-
- Jongeren (t/m 16 jaar): € 8,75