Immigratie, toen en nu
Dwarsliggers in Domineesland
Een vierluik rond boeiende thema’s uit de rijke geschiedenis van de Waalse Kerk te Amsterdam, door Willem van Bennekom

Het boek Mes frères! van Willem van Bennekom geeft aan de hand van de ‘Oude Waalenkerk’ op de Walletjes een beeld van de religieuze ontwikkeling van de stad Amsterdam: van devoot katholicisme via vurig protestantisme naar de huidige situatie, een mengeling van Godsgeloof en andere vormen van spiritualiteit binnen een seculiere en pluriforme samenleving. 

 

In overleg met de kerk en de auteur is een reeks bijeenkomsten opgezet waarin vier thema’s, die tijdens het lange bestaan van het godshuis aan het Walenpleintje een belangrijke rol speelden, worden uitgediept. Deze thema’s zijn: Immigratie, toen en nu; Gezag en verzet; Grote geesten, krappe marges; God, Nederland en Oranje. Bij ieder thema zorgt een co-referent voor kritiek, en is er nadrukkelijk ruimte voor discussie met de aanwezigen. Klik hier voor meer informatie over de gehele serie.

 

I - IMMIGRATIE, TOEN EN NU 
mmv Erika Kuijpers

 

Amsterdam werd al vroeg een magneet voor migranten uit verschillende landen en van uiteenlopende aard. Religieuze en politieke vluchtelingen, maar ook economische gelukszoekers die hier een goede boterham hoopten te verdienen. 

 

Nadat de hertog van Parma de opstandige Zuidnederlandse steden had onderworpen aan het Habsburgse gezag en ook Antwerpen in 1585 was gevallen, kwam er een massale volksverhuizing op gang van het Zuiden naar het Noorden. Protestanten uit de Franstalige gewesten stichtten in de Noordnederlandse steden Waalse kerken. Een eeuw later, na de herroeping van het edict van Nantes in 1685, waren het de Franse Hugenoten die in de Nederlandse Republiek hun toevlucht zochten. Ook zij vonden in de Waalse kerken geestelijke aansluiting. De integratie van alle nieuwkomers in Amsterdam verliep wonderlijk probleemloos dankzij de spectaculaire economische groei van de stad. Vanaf de jaren 1660 begon die groei te stagneren en groeiden de sociale problemen in de stad. Toch hoopten de Hollandse steden dat de ondernemers en geschoolde vaklieden uit het Frankrijk de textielnijverheid opnieuw een boost zouden geven.

 

Tegelijk bleven de ‘Walen’ lang buitenbeentjes - ze gedroegen zich anders en spraken, anders dan bijvoorbeeld de Luthersen, een andere taal. Althans, in en om de kerk. In de loop van de 17e eeuw dreigden de rollen te worden omgekeerd: het Frans kreeg in allerlei kringen de overhand, en ook in de schone letteren, de filosofie en de architectuur was de Franse invloed enorm; denk bijvoorbeeld aan mensen als Louis de Geer, de familie Six, de Fagels, de Godins – allen emigranten die het in korte tijd ‘maakten’ in Amsterdam.

 

Zijn er voor het huidige immigratiedebat lessen te trekken uit het verleden?

 

 

DE MODERATOR & DE CO-REFERENT

Willem van Bennekom (1941) maakte als advocaat naam door in 1971 de dreigende uitzetting van de Amerikaanse Vietnam-deserteur Ralph Waver te voorkomen. Later verdedigde hij o.m. leden van de Rote Armee Fraktion en de IRA. Vanaf 1995 was hij rechter, en van 2003 tot 2006 vice-president van de Amsterdamse rechtbank. Hij publiceerde De jaren van Maarten van Traa, terwijl in september 2018 van zijn hand een biografie van Ed van Thijn zal verschijnen.

 

Erika Kuijpers (Vrije Universiteit) is o.m. de auteur van Migrantenstad (de dissertatie waar zij in 2005 op promoveerde). Hierin beschrijft zij o.a. hoe de stedelijke overheid omging met de instroom van vreemdelingen. Daarbij focuste ze vooral op de naamlozen en de migranten uit Duitsland, Denemarken, Noorwegen en de landen rond de Oostzee. Ze beschrijft de Gouden Eeuw als een voorbeeld van een ‘multiculturele samenleving’, maar heeft een scherp oog over hoe de immigratie- en acculturatieprocessen aan de onderkant van de samenleving verliepen.

 

  

Data: 27 juni, 26 september, 31 oktober en 28 november.
Tijd: 19:30 - 21:30 uur.
Locatie: De Waalse Kerk, Walenpleintje 157/159 Amsterdam

 

Kosten: 
los: €17,50 (regulier) / €7,50 (student) 
serie: €62,50 (i.p.v. €70,-) / €20 (i.p.v. €30,-)

 

Link verkoop