Foto: Bram Ollieuz

 

Organisatie Oude Muziek presenteert: Ratas del viejo Mundo met Baston: de andere Josquin.

De zelfverklaarde ratten van de oude muziek breken een lans voor Josquin Baston, een Vlaamse polyfonist die carrière maakte aan Deense, Zweedse, Duitse en Oostenrijkse hoven. Naast instrumentale werken, motetten en chansons vertolken de musici meerstemmige Nederlandse liederen van deze onbekende meester. Wie de oren spitst, begrijpt meteen waarom het ensemble intussen ook een opname wijdde aan de verbazingwekkende Baston.

Ratas del viejo Mundo is een internationaal collectief opgericht door luitist Floris De Rycker. Het repertoire van de groep strekt van instrumentale werken en chansons tot monumentale polyfonie. Meanderend tussen uitbundige virtuositeit en verstilde intimiteit worden thema’s aangehaald die het romantische beeld van de renaissance doorbreken. Ook verkent Ratas del viejo mundo graag de grenzen tussen genoteerde muziek en mondeling overgeleverde tradities. 

 

Musici

Michaela Riener sopraan
Soetkin Baptist mezzosopraan
Anne Rindahl Karlsen alt
Tomàs Maxé bas
Salomé Gasselin, Garance Boizot viola da gamba
Floris De Rycker luit, cetera, renaissancegitaar en muzikale leiding

 

Programma

Josquin Baston (fl.1542-1563)
- Lyden en verdraghen moet ick op dit termyn
- Een gilde heeft syn deerne ter scheymaeltyt ghebeden
- Si mon languir t´est grand contentement
- Lecker Beetgen en Cleyn Bier gingen wuyt om aventuere
- Languir me fais en douleur et tristesse
- Verhuecht u nu bedruckte geesten
- Si tu te plains d´amour tant seulement
- Douce memoire
- Toutes les nuycts
- Si loyal amour
 

Johannes Lupi (c.1506-1539)
Deuil, double deuil
 

Josquin Baston
- Eheu dolor
- Spes mea domine
- Si pauper nihil offerat
- Dum transisset sabbatum
- Een meysken was vroech opgestaen
- Een gilde jent reet laest naer Ghent
- Fors seullement

(Programma onder voorbehoud)

 

Kaarten

Regulier €25,-
Vriend Organisatie Oude Muziek   €21,-
CJP / Student €10,-

(prijzen excl. transactiekosten)

 


 

< Terug naar de agenda