Na het succes van Vive le Geus maakt Camerata Trajectina weer een theatrale voorstelling tijdens de Maand van de Geschiedenis. In Redeloos, Radeloos, Reddeloos komt de geschiedenis tot leven en wordt het Rampjaar 1672 indringend en herkenbaar neergezet. Zet je schrap, het wordt huiveringwekkend mooi! 

Muziek als troost, als nieuwsbron én als propagandamiddel. De emoties lopen hoog op en het land is tot op het bot verdeeld. Frans versus Nederlands, droog versus ondergelopen, Oranje versus De Witt, het volk versus de elite. Via video-projecties vliegen Johan de Witt (Hans Goedkoop) en Willem III (Leendert de Ridder) elkaar in de haren. Camerata Trajectina kruipt, op het podium, in de rol van de klagende, strijdlustige of wanhopige burger met een huiveringwekkend mooi repertoire. De liederen leren de chaos te begrijpen, verwoorden de hoop en angst, en proberen anderen te overtuigen.

‘Het volk redeloos, de regering radeloos en ons land reddeloos!’ Wie heeft de macht en bepaalt de koers van het land? Met het programma Redeloos, radeloos, reddeloos zet Camerata Trajectina een eigentijdse multimedia-voorstelling neer die aanzet tot nadenken. Kunnen er parallellen getrokken worden met het huidige politieke klimaat, waarin de kloof tussen de mondige burger en de politiek alsmaar groter lijkt te worden?

Dit project is een samenwerking met de Maand van de Geschiedenis en Stichting Rampjaar 1672. De Maand van de Geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Samen met honderden musea, bibliotheken, boekhandels en andere culturele organisaties brengt Camerata Trajectina geschiedenis voor het voetlicht.

 

Credits

Klaartje van Veldhoven, sopraan
Nico van der Meel, tenor
Berend Eijkhout, bariton
Saskia Coolen, blokfluit & viola da gamba
Constance Allanic, harp & viola da gamba
Cassandra Luckhardt, viola da gamba
Arjen Verhage, luit en citer
 

Hans Goedkoop, script en concept
Marc Krone, regie
Eric de Clercq, video en animatie
Leendert de Ridder, spel op video
Hans Goedkoop, spel op video

 

  

Kaarten (online voorverkoop)*

Regulier €30,-
Korting  €15,- (CJP/student/stadspas groene stip) 

*Let op! Deze prijzen hebben betrekking op de online voorverkoop. Aan de deur wordt er bovenop elk ticket €2,50 extra aan transactiekosten gerekend.Trailer

 


 

< Terug naar de agenda